Minimalismi mukautuvassa suunnittelussa (40 op)

Toukokuussa 2018 alkavaksi suunniteltu teknisen viestinnän erikoistumiskoulutus ei ikävä kyllä saanut riittävästi osanottajia. Ensimmäisen ERKOn tuottama erittäin hyvä palaute kuitenkin kannustaa meitä jatkamaan. Yritämme järjestää uuden mahdollisuuden myöhempänä ajankohtana.

Koulutuksen kuvaus: Erikoistumiskoulutus on uusi, pitkäkestoinen (40 op) koulutusmuoto, jossa työelämässä jo toimivat tekniset viestijät voivat erikoistua ja kehittyä ammatillisesti. Koulutus on viiden yliopiston ja alan ammattilaisten yhteistyön tulos.

Erikoistumiskoulutuksen sisältöihin on valittu kattavasti uusia, ajankohtaisia teknisen viestinnän teemoja, joilla on selkeä koulutustarve. Koulutus tarjoaakin erinomaisen väylän oman työn ja yrityksen dokumentoinnin kehittämiseen niin teorian kuin käytännön kautta. Koulutusmateriaaleina käytetään mm. osallistujien autenttisia työnäytteitä, ja osanottajat voivat tuoda yrityksestään jonkin ongelman yhdessä ratkaistavaksi. Myös suurella osalla kouluttajista on vankka käytännön kokemus.

Sisältö: Koulutuksessa on neljä moduulia (40 op). 

  • Minimalismi (10 op): Minimalismin periaatteet, käyttäjäkeskeinen suunnittelu, käytettävyystutkimuksen menetelmät, palvelumuotoilu. Tavoitteena käyttäjäinformaation hyödyntäminen osana dokumentointiprosessia ja käytettävän tuoteinformaation tuottaminen.
  • Mukautuva suunnittelu (10 op): Informaation suunnittelu, dokumentaation kokonaisarkkitehtuurin ja käyttöliittymien kehittäminen. Tavoitteena saumaton tuoteinformaatio eri käyttöympäristöissä.
  • Organisaatioviestintä (5 op): Organisaatioviestinnän periaatteet, sosiaalinen toimijuus. Tavoitteena organisaatioviestinnän jäsentäminen ja oman asiantuntijaroolin vahvistaminen.
  • Lainsäädäntö ja standardit (5 op): Dokumentaation lainsäädäntö ja standardit. Tavoitteena vahva tietämys oman toimialan lainsäädännöllisistä raameista.
  • Kehittämishanke (10 op): Yrityksen omista tarpeista lähtevä hanke, jossa hyödynnetään koulutuksen teemoja.

Työskentelymuodot: Erikoistumiskoulutus on monimuoto-opetuksena toteutettavaa koulutusta työn ohessa. Opetus koostuu lähijaksoista, etäopinnoista ja kehittämishankkeesta. Koulutukseen sisältyy 15 lähiopetuspäivää ja 17 etäopiskelupäivää. 

Hinta: Koulutuksen hinta opiskelijalle on 3 000 euroa.

home-4