Minimalismi mukautuvassa suunnittelussa (40 op)

Ajankohta ja paikka: 14.5.2018–15.2.2019, Tampere

Koulutuksen kuvaus: Erikoistumiskoulutus on uusi, pitkäkestoinen (40 op) koulutusmuoto, jossa työelämässä jo toimivat tekniset viestijät voivat erikoistua ja kehittyä ammatillisesti. Koulutus on viiden yliopiston ja alan ammattilaisten yhteistyön tulos.

Erikoistumiskoulutuksen sisältöihin on valittu kattavasti uusia, ajankohtaisia teknisen viestinnän teemoja, joilla on selkeä koulutustarve. Koulutus tarjoaakin erinomaisen väylän oman työn ja yrityksen dokumentoinnin kehittämiseen niin teorian kuin käytännön kautta. Koulutusmateriaaleina käytetään mm. osallistujien autenttisia työnäytteitä, ja osanottajat voivat tuoda yrityksestään jonkin ongelman yhdessä ratkaistavaksi. Myös suurella osalla kouluttajista on vankka käytännön kokemus.

Sisältö: Koulutuksessa on neljä moduulia (40 op). Kaksi ensimmäistä moduulia ovat pakollisia:

  • Minimalismi (15 op): Minimalismin periaatteet, käyttäjäkeskeinen suunnittelu, käytettävyystutkimuksen menetelmät, palvelumuotoilu. Tavoitteena käyttäjäinformaation hyödyntäminen osana dokumentointiprosessia ja käytettävän tuoteinformaation tuottaminen.
  • Mukautuva suunnittelu (15 op): Informaation suunnittelu, dokumentaation kokonaisarkkitehtuurin ja käyttöliittymien kehittäminen. Tavoitteena saumaton tuoteinformaatio eri käyttöympäristöissä.
  • Organisaatioviestintä (5 op): Organisaatioviestinnän periaatteet, sosiaalinen toimijuus. Tavoitteena organisaatioviestinnän jäsentäminen ja oman asiantuntijaroolin vahvistaminen.
  • Lainsäädäntö ja standardit (5 op): Dokumentaation lainsäädäntö ja standardit. Tavoitteena vahva tietämys oman toimialan lainsäädännöllisistä raameista.

Työskentelymuodot: Erikoistumiskoulutus on monimuoto-opetuksena toteutettavaa koulutusta työn ohessa. Opetus koostuu lähijaksoista, etäopinnoista ja kehittämisprojektista. Koulutukseen sisältyy 14 lähiopetuspäivää ja 16 etäopiskelupäivää. 

Hinta: Koulutuksen hinta opiskelijalle on 3000 euroa.

home-4