Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti teknisen viestinnän työtehtävissä toimiville, joilla on ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi koulutukseen voidaan ottaa sellaisia ilman tutkintovaatimusta olevia alan ammattilaisia, joilla on yli viiden vuoden työkokemus alalta.

Hae koulutukseen täyttämällä hakulomake ja toimittamalla samalla tarvittavat liitteet 23.4.2018 mennessä. Liitä verkkosivujen kautta jätettävään hakemukseen skannattuna seuraavat dokumentit:

  • CV, josta käyvät ilmi tutkinnot ja/tai alan työkokemus.
  • Motivaatiokirje (enintään 2 sivua), jossa vastaat seuraaviin kysymyksiin:
    • Miksi haet erikoistumiskoulutukseen?
    • Mitä hyötyä erikoistumiskoulutuksen suorittamisesta on oman asiantuntijuutesi kehittymiselle ja/tai työyhteisöllesi?
    • Millaisena näet tulevaisuuden työsi?

Lisäksi voit liittää hakemukseen seuraavat dokumentit:

  • (mahdollisen) työnantajan suostumus erikoistumiskoulutuksen suorittamiselle ja kehittämishankkeen toteuttamiselle
  • (mahdollisen) työnantajan suosituksen erikoistumiskoulutuksen suorittamiselle

Mikäli et voi toimittaa vaadittuja liitteitä sähköisesti, lähetä ne postitse hakuajan päättymiseen mennessä osoitteeseen: Anneli Sorkio, Pinni B5046, 33014 Tampereen yliopisto.

Valintamenettely

Koulutukseen valitaan kuusitoista (16) hakijaa ilmoittautumisjärjestyksessä ja kolme hakijaa varalle.

Koulutukseen ja varasijoille valituille ilmoitetaan tuloksesta sähköpostitse hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen. Mikäli peruutuksia tulee, lähetetään varasijalta koulutukseen valitulle tieto hyväksymisestä mahdollisimman pian.