Minimalismi mukautuvassa suunnittelussa -erikoistumiskoulutuksen (40 op) hinta on 75 euroa/opintopiste eli yhteensä 3000 euroa. Koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen kustannukset katetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella (4800 euroa/opiskelija) ja opintomaksuilla. Maksun voi suorittaa useammassa erässä ja maksun voi jakaa esimerkiksi työnantajan ja osallistujan kesken. Koulutukseen voi hakea myös esimerkiksi aikuiskoulutustukea.