Minimalismi mukautuvassa suunnittelussa -erikoistumiskoulutuksen (40 op) hinta on 50 euroa/opintopiste eli yhteensä 2000 euroa. Koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen kustannukset katetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella (4800 euroa/opiskelija) ja opintomaksuilla. Maksun voi suorittaa useammassa erässä ja maksun voi jakaa esimerkiksi työnantajan ja osallistujan kesken. Koulutukseen voi hakea myös esimerkiksi aikuiskoulutustukea.

OKM:n tuki ei koske vuonna 2018 alkavaa koulutusta. Tästä syystä uuden koulutuksen hinta on noin 3000 euroa.